Bensinstasjonreidar

Vi har bygd opp en bensinstasjon som museum, og som viser litt hvordan en bensinstasjon kunne se ut noen tiår tilbake i tid.