Menyreidar

Vi tilbyr mat og drikke i Amerikansk Dinerstil fra 50-tallet, og vår meny gjenspeiler denne stilen.

Bestselgeren er vår Boppermeny, som er en egenutviklet burgermeny. I tillegg tilbyr vi små og store retter som passer inn i konseptet.

Hvorfor Big Bopper Burger?

Vi har brukt flere år på å finne riktige møbler, dekor, tak osv. til Dineren. Når vi skulle navngi burgeren vår, så måtte også denne ha sin .historie. Ideen om å kal­le burgeren vår for Big Bopper kom som en følge av flere ideer og tilfeldigheter;

  • Big Bopper var en amerikansk musiker, som turnerte blant annet med Elvis Presley, Waylon Jennings og Buddy Holly.
  • Big Bopper er en norsk Jukebox-klubb vi er medlem av.
  • Big Bopper er benevnelsen på typen møbler vi har i dineren.

Som et resultat av dette, ble navnevalget til slutt enkelt;
Little Bopper, Bopper og Big Bopper.
Og i tillegg har vi Kids Bopper og Chicken Bopper.

The Big Bopper!

Jiles Perry «J.P.» Richardson Jr var en amerikansk musiker, sanger, komponist og dj som med sitt «rockete» utseende, stil og personlighet tidlig ble en Rock ‘N’ Roll-stjerne. Han er mest kjent for innspillingen av «Chantilly Lace» fra 1958. Han ble født i Texas den 24 oktober 1930, og studerte jus ved Lamar College før han droppet ut etter at han fikk en god stil­ling i radiostassjonen KTRM (nå KZZB) i 1949. Etter 2 år i Hæ­ren returnerte han til KTRM, og etter å ha sett studenter danse «The Bop» begynte han å kalle seg «The Big Bopper» og hadde et radioshow bygd på dette navnet. I mai 1957 brøt han rekorden på det lengste sammenhengende radioshow fra lobbyen på The Jefferson Theatre. Han spilte 1,821 plater på 5 dager, 2 timer og 8 minutter!

«The Big Bopper» Richardson er også kreditert for å ha laget verdens første musikkvideo i 1958.
Den 3 februar i 1959 omkom «The Big Bopper» Richardson i et flykrasj i Clear Lake, Iowa sammen med Buddy Holly, Richie Valens og piloten.

Denne dagen er blitt kjent som den dagen «musikken døde».

Jiles Perry «J.P.» Richardson Jr was an American musician, sing er, song­writer and DJ whose big rockabilly look, style and personality made him an early rokc-and roll star. He is best known for his 1958 recording of «Chantilly Lace». He was bornin Texas on October 24, 1930, and studied pre law at Lamar College befare he dropped out after landing afull time job at the radio station KTRM (now KZZB) in 1949.After 2 years in the U.S .Ar- my he returned to KTRlvI. After he had seen some students dancing «The Bop» he startet to call himself ‘The Big Bopper», and created a radioshow based on the caracter. In May 1957 he brake the recordfor continuous on­air broadcastingfrom the lobby oftheJefferson Teathre. He played 1,821 records in 5 days, 2 hours and 8 minutes!

»The Big Bopper» Richardson is also creditedfor creating the first music video in 1958.
On February 3, 1959, Richardson died in a plane crash in Clear Lake, Iowa, along with Buddy Holly, Ritchie Valens and the pilot.

This day is also known as the day «the music died».

Why Big Bopper Burger?

We have spent many years trying tufind the rightfurniture, decur, ceiling etc for our Diner. And when we where to name our hamburger, it also had to have a history. The idea to call it Big Bopper came from many different ideas and coincidences;

  • Big Bopper was an American musician, who toured with Elvis Presley, Way­lon Jennigs and Buddy Holly.
  • Big Bopper is the name of an Norwegian Jukebox club we are members of
  • Big Bopper is the designated name of the type of furniture we have in our Diner

As a result of all this, the name of the burger came rather easy:
Little Bopper, Bopper and Big Bopper.
We also offer Kids Bopper and Chicken Bopper.