Dinerreidar

Hvorfor Diner i »Vuddu Valley»?

Vi kan ikke legg skjul på at vi har en forkjærlighet til amerikanske biler og den «amerikanske drømmen», som kanskje var på topp på 50-, 60- og 70-tallet. Da var jo alt større i Amerika …. !!

Musikken som ble produsert på den tiden er noe vi også liker å lytte til. Som et resultat av mange reiser til USA, hvor vi har besøkt små og store steder, har vi fått ideer og inspirasjon til å kunne skape noe som passer vår stil.
Ideen om å etablere en Amerikansk Diner i tilknytning til resten av driften er en del av flere ideer vi har for vårt Vuddu Valley-konsept.

Møblene i Dineren er produsert og kjøpt i USA, og ble sendt hit i container sammen med mye annen dekor, bensinpumper og kuriositeter som vi har samlet opp på markeder og rancher i flere stater i USA.

Hvorfor Pick-up Cafe?

Under et besøk på et marked i Charlotte, North Carolina, kjøpte vi en lys blå (Carolina Blue) Ford Pickup Stepside 1959-modell. Etter at vi fikk denne hjem, kom ideen om at denne Pickupen kunne være logo, og at Dineren skulle hete Pick-up Cafe. Vi valgte registreringsnummer V-487, som har sitt opphav i vår adresse Vuddudalen 487.
Med Pick-up Cafe ønsker vi å skape en hyggelig og uformell møteplass med mulighet til å kjøpe seg enkel, god mat og snacks.

Why a Diner in ‘Vuddu Valley»?

We can not hide our enthusiasm and love for American cars and the «American dream» witch was very big in the 50-, 60- and the 70. Everything was bigger in America back then …. !

The music that was produced in those decades is also something we enjoy listening to. As an result of all our trips to the States, where we have visi­ted lots of small and big places, we have been inspired and gotten ideas on how to create something that fit our own style.  The idea of creating our own American Diner connected to our existing buisness is only one of the idea we have to develope our Vuddu Valley concept.

The furnitures in the diner is produced and bought in the USA, and was shipped over in a huge container with dijferrent decor, gas pumps and other memobillia we have collectedfrom different markeds and ranches all across the States.

Why Pick-up Cafe?

During a visit to a marked in Charlotte, North Carolina, we bought a light blue (Carolina Blue) 1959 Ford Pickup Stepside. After the pickup arrived in Norway, the idea of putting it on a logo came about, and that aur Diner should be called Pick-up Cafe. We selected the licenseplate number V-487 to reflect aur address Vudduvalley 487.
With aur Pick-up cafe we wish to create a cozy and informal meeting place with the opportunity to buy food and drinks.